Door talenten te verbinden aan partners worden kennis, ervaring en netwerk gedeeld. Zo wordt Return on Involvement (ROI) voor alle betrokkenen gerealiseerd.
Talenten (young professionals) zijn jonge, ambitieuze mensen die het doel hebben om te groeien naar ondernemende professionals. Het coachen van talenten door ervaren partners creëert meerwaarde voor alle partijen; young professional, partner én klant.

De organisatievorm van &More Talent is gebaseerd op “Semco-Style”*. Bij Semco staan democratie en zelfstandigheid centraal. Dat creëert voor iedereen de ruimte om vanuit zijn eigen kracht ondernemend en betrokken te zijn. Bij &More kennen we een platte organisatie waarin informatie wordt gedeeld en meningen worden gehoord. Wij hebben een transparante en open werkstijl en we werken samen op basis van dezelfde waarden. Voor de ontwikkeling van een young professional is delen van levensbelang; zo delen onze coaches bijvoorbeeld hun kennis, ervaring en netwerk met onze young professionals. Op hun beurt delen onze young professionals hun ervaringen en opgedane kennis met ons en met nieuwe young professionals.

Invulling van het Talentprogramma

Bij &More verwachten we een ondernemende opstelling van onze young professionals. Binnen &More krijg je de vrijheid om jouw eigen pad te kiezen. Het is immers het doel om veel kennis en ervaring op te doen en te groeien tot een specialist in een vakgebied. Dit biedt jou de beste kansen om op termijn als zelfstandig professional aan de slag te gaan.

De opleiding van het talentprogramma bevat een aantal basiselementen. Het overige is maatwerk en afgestemd op de specifieke werksituatie en wensen van de young professional. De young professional geeft dus zelf (voor een groot deel) invulling aan waar hij of zij over drie jaar staat.

&More Academy

De &More Academy bestaat uit twee onderdelen; een basisdeel en een gedeelte maatwerk.

De basisopleiding omvat de volgende onderwerpen:

  • overzicht bancair spectrum
  • werking financiële markten
  • betalingsverkeer
  • kredietbedrijf
  • risicobeheer
  • vermogensbeheer
  • toekomstig bankbedrijf
  • PRINCE2 Foundation
  • certificering als business analist
  • consultancy vaardigheden

Daarnaast leiden de opdracht, voorkeur en persoonlijke ontwikkeling van de young professional tot een deel opleiding dat specifiek op zijn of haar situatie is afgestemd.

Wil jij over een aantal jaar ook zelfstandig zijn? En durf jij de uitdaging aan om dat samen met &More Talent te onderzoeken?

Solliciteer dan vandaag nog!