Return on Involvement wil zoveel zeggen als het rendement dat je voor je geïnvesteerde tijd en energie terugkrijgt. Rendement is in deze context meer dan alleen een financieel begrip. &More Talent is gebaseerd op samenwerken, samen delen, samen leren en samen resultaat bereiken. Wij zien rendement als het resultaat daarvan.

&More Talent is erop gericht om jouw professionele en persoonlijke kwaliteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. In samenwerking met een partner, die fungeert als jouw coach, en door het doen van diverse opdrachten binnen de financiële sector, ontwikkel je je tot een professional binnen jouw specialisme.

ROI gaat verder dan de inzet van jouw tijd en energie om tot het best mogelijke resultaat te komen. &More is een netwerkorganisatie, gebaseerd op de gedachte dat we met samenwerken grotere resultaten kunnen behalen dan wanneer iedere partij voor zich werkt. Wij verwachten dan ook van onze young professionals dat zij zich als onderdeel van het grotere geheel opstellen en met ons meedenken over het verder invulling geven aan samenwerkingen met andere partijen en de wijze waarop &More invulling geeft aan de ontwikkeling van de organisatie zelf.